Artikelen van chrisw

Notaris Blankestijn richt eerste Flex-B.V. van Nederland op

Op 1 oktober 2012 om 0.00 uur heeft notaris mr. Jeroen Blankestijn tezamen met de oprichter van Allnovation B.V. zijn handtekening gezet onder de eerste Nederlandse “flex B”.V. Daarmee is de Zelhemse notaris de eerste notaris die het op 1 oktober 2012 inwerking getreden nieuwe BV-recht in de praktijk brengt. Flex-B.V. Het nieuwe BV-recht maakt het […]

Allereerste “flex B.V.” in Nederland, opgericht in Zelhem

Op 1 oktober 2012 werd bij Notariskantoor Blankestijn in Zelhem de eerste Flex B.V. van Nederland opgericht. Om 0.00 uur hebben de oprichters en notaris mr. Jeroen Blankestijn hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van Allnovation B.V. Deze B.V. is daarmee de eerste B.V. in Nederland die volgens de nieuwe mogelijkheden van het B.V.-recht is opgericht. Flex-B.V. […]

WILSONBEKWAAMHEID

U hebt alles goed geregeld. U bent verzekerd tegen al het mogelijke onheil. Voor het geval u overlijdt, heeft u een goed testament. Goed in orde, zou je zeggen? Toch mist u nog iets. Stel u wordt ziek, of u krijgt een ongeval, ligt in coma of lijdt aan dementie. U bent dan niet meer […]

OPGESPAARDE VAKANTIEDAGEN VOOR ERFGENAMEN

Gaat het recht op uitbetaling van vakantiedagen over op de erfgenamen? In meerdere zaken heeft de rechter zich de afgelopen jaren gebogen over deze vraag. De kantonrechter te Assen oordeelt nu van wel. De erfgenamen kunnen dus aanspraak maken op de niet genoten vakantie-uren van de overledene. Erfenis, Tot een erfenis behoren alle bezittingen en […]

ERFBELASTING: POSITIEVE DISCRIMINATIE ONDERNEMERS MAG NIET?

Wanneer iemand een erfenis krijgt, moet hierover belasting worden betaald. In de successiewet, die dit regelt, zijn vrijstellingen opgenomen waardoor iemand minder of helemaal geen erfbelasting hoeft te betalen. Eén van deze vrijstellingen heeft betrekking op het erven van een bedrijf. In dat geval geldt er een vrijstelling van één miljoen euro, mits het bedrijf […]

KEUZE VOOR DE JUISTE WOZ WAARDE

Met ingang van 1 januari 2012 is de Successiewet zodanig gewijzigd dat degene die een woning erft of gelegateerd krijgt, voor de aangifte erfbelasting de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een WOZ-waarde waarvan de peildatum dichter is gelegen bij het moment van de verkrijging. Deze keuzemogelijkheid geldt niet als de woning vóór 2012 is […]

OVERDRACHTSBELASTING: BLIJFT OP 2%

Om de woningmarkt een impuls te geven heeft het kabinet op 1 juli 2011 de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Inmiddels is bekend geworden dat de verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen blijvend is. Deze verlaging van de overdrachtsbelasting geldt alleen voor woningen. Wat is nou een woning? Het gaat om woningen die bedoeld […]

KETEN INTEGRATIE KADASTER

Als één van de eerste notariskantoren in Nederland, maakt ons kantoor gebruik van de Keten Integratie Kadaster (KIK). Dit houdt in dat wij uw akte rechtstreeks bij het Kadaster kunnen inschrijven. Een unieke samenwerking met het Kadaster, waar u de vruchten van plukt! Hiermee is ons kantoor op automatiseringsgebied een koploper. Wanneer uw akte aan […]

HUIS VAN DE OUDERS OP NAAM VAN DE KINDEREN

Eind 2011 was notaris Blankestijn in de uitzending van Tros Radar, waar hij opkwam voor de belangen van zijn cliënten. Velen met inwonende ouders hing een hoge aanslag erfbelasting boven het hoofd bij het overlijden van een ouder, veel meer dan verwacht. Bekijk de uitzending op de site van Tros Radar. Inmiddels is door de […]