Artikelen door Jeroen

Levenstestament, waarom?

In een testament regel je wat er met je geld en spullen moet gebeuren na je overlijden. Je kunt dan immers zelf niet meer aangeven, hoe je het wilt hebben. Steeds vaker komt het voor dat iemand door ziekte of dementie geen beslissingen meer kan nemen. Op zo’n moment biedt een levenstestament uitkomst. Toen Jan […]

Einde ouderentoeslag nabij, let op uw toeslagen!

U kunt nog voor de laatste keer een beroep doen op de ouderentoeslag in de aangifte inkomstenbelasting 2015. Daarna komt de ouderentoeslag te vervallen. De ouderentoeslag is een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover u in box 3 geen belasting hoeft te betalen. Het vervallen van de ouderentoeslag kan ook negatieve […]

Eigen bijdrage voor de zorg? Onderneem actie om uw (toekomstige) eigen bijdrage te beperken!

De participatiemaatschappij Per 1 januari 2015 heeft een grote transitie in de zorg plaatsgevonden. De maatschappij verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Vroeger betaalde men een geringe eigen bijdrage voor de zorg. Sinds enige tijd is sprake van een eigen bijdrage naar rato van inkomen en vermogen. Dit geldt voor de Wet langdurige zorg […]

Uw notaris als executeur

Wie regelt uw zaken, nadat u bent overleden? Doorgaans is dit een zaak voor uw erfgenamen. Zij zorgen er dan voor dat nog openstaande rekeningen worden betaald, abonnementen worden opgezegd of spullen worden verkocht. Vaak geven de erfgenamen aan één van hen een volmacht om alles te regelen. Het samen afwikkelen van een erfenis, kan […]

De tijden veranderen… de onze ook

Vanaf nu zijn we de gehele werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar. Ons kantoor was tijdens lunchtijd van oudsher gesloten van 12.30 uur tot 13.30 uur. Dat is niet meer van deze tijd… Om de bereikbaarheid te vergroten en u als cliënt beter van dienst te zijn, zal ons kantoor met […]

Een erfenis en wat nu…?

Een naaste is overleden en u wordt geconfronteerd met het afwikkelen van de erfenis. Wat moet u dan allemaal regelen? Uitvaart Allereerst is daar natuurlijk de uitvaart. Heeft u de overledene goed gekend, dan kent u de wensen van de overledene en probeert u alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Papierwinkel Maar dan? Daarna begint […]

Wie regelt uw erfenis?

Wie regelt de afwikkeling van uw erfenis? Vandaag meer over de executeur, of in het oude erfrecht: de executeur-testamentair. Misschien hebt u er al wel eens over gehoord, maar steeds meer mensen benoemen in hun testament een bekende vertrouweling of een professional tot executeur van hun nalatenschap. Afhandelen erfenis De executeur is iemand die de erfenis […]

Erfenis en schulden

Misschien heeft u er ook al over gelezen of gehoord? Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat erfgenamen worden geconfronteerd met een nalatenschap, waarin meer schulden zitten dan vermogen. Dit noemen we ook wel een negatieve nalatenschap. Wanneer een erfgenaam de nalatenschap “zuiver” heeft aanvaard, dan moet hij opdraaien voor de schulden en deze uit […]

Scheiden en uw pensioen

Vorige tip ging over de alimentatie, die moet worden betaald vanwege de wettelijke zorgplicht tussen echtgenoten die ook blijft gelden na een scheiding. Een ander financieel onderwerp waarover bij een scheiding afspraken moeten worden gemaakt, is het ouderdomspensioen. U leest er meer over in deze wekelijkse notaristip. Afspraken over opgebouwde pensioenrechten Hoewel het ouderdomspensioen pas wordt […]

Scheiden doet u bij de notaris!

Wat moet u allemaal doen als u heeft besloten om te gaan scheiden? Veel mensen hebben geen idee wat ze allemaal moeten regelen. Vragen die spelen rondom de kinderen, het huis en het inkomen zullen beantwoord moeten worden. En naast al deze zakelijke aspecten die moeten worden geregeld, zijn er vaak ook nog emoties die […]