Geen zorgen bij het overlijden van een naaste

Is een naaste van u overleden? Moet u een erfenis afwikkelen? Of vraagt u zich af hoe uw eigen erfenis zal worden afgewikkeld en wie dat doet?
 
Ons kantoor is al vele jaren gespecialiseerd in het erfrecht en in het bijzonder in het behandelen van nalatenschappen; zowel de juridische, fiscale als de praktische kanten daarvan. Wij kunnen u adviseren over en helpen bij de afwikkeling van een erfenis en ook kunnen wij voor u de erfenis geheel afwikkelen.
 
Wij zijn lid van NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs. Dit is een samenwerkingsverband van professionals in de afwikkeling van nalatenschappen, die door hun krachten te bundelen hun kennis op een hoog niveau houden.

Concreet kunnen wij u op de volgende wijze ontzorgen. Wij bieden u:

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek op maat​