Erfenis en schulden

Misschien heeft u er ook al over gelezen of gehoord? Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat erfgenamen worden geconfronteerd met een nalatenschap, waarin meer schulden zitten dan vermogen. Dit noemen we ook wel een negatieve nalatenschap. Wanneer een erfgenaam de nalatenschap “zuiver” heeft aanvaard, dan moet hij opdraaien voor de schulden en deze uit zijn eigen vermogen betalen! De Staatssecretaris wil erfgenamen beter beschermen.

Nieuw wetsvoorstel
Staatssecretaris Teeven wil de erfgenamen beter beschermen tegen onverwachte schulden en heeft daarom een wetsvoorstel opgesteld dat dit moet gaan regelen. De bedoeling is dat wanneer een erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en na de aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld, de kantonrechter kan verzoeken om deze schuld niet uit zijn privévermogen te moeten voldoen. Voorwaarde is wel dat de erfgenaam de schuld niet kende en er ook niet van op de hoogte mocht zijn.

Het moet dus om een onverwachte schuld gaan. Het is nog de vraag hoe men dat kan bewijzen.

Beneficiair aanvaarden
Dit voorstel van staatssecretaris is nog geen wet. De vraag is wat u nu moet doen als u nu voor de vraag komt te staan of u een nalatenschap moet aanvaarden of niet. Als u niet zo goed weet waaruit de nalatenschap allemaal bestaat, loopt u een risico wanneer u de nalatenschap zuiver aanvaard. Zijn er meer schulden dan bezittingen, bijvoorbeeld doordat het huis onder water staat, dan kan het uiteindelijk zo zijn dat u zelf moet bij betalen in plaats van iets te krijgen van de overledene. Wilt u dit voorkomen, dan is het verstandig om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U verkrijgt dan wel de lusten mochten die er toch zijn, maar niet de lasten. Kortom, u loopt dan geen risico.

Eerst nadenken, dan aanvaarden
Wordt u voor de vraag gesteld of u een nalatenschap wilt aanvaarden, denk dan eerst goed na. Is er een kans op schulden of is er sprake van een slecht verkoopbaar huis, wees dan verstandig en aanvaardt de erfenis beneficiair. U voorkomt dan problemen op een later moment.

Wilt u hier meer over weten, belt u dan met mijn kantoor of kom langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.