Flex B.V. en aansprakelijkheid

Ruim een jaar geleden is het BV-recht ingrijpend veranderd. 1 oktober jongstleden werkten we 1 jaar met dit nieuwe recht. Sindsdien bestaat de zogenaamde flex-BV. Op mijn kantoor werd op 1 oktober 2012 om 0.00 uur de eerste oprichtingsakte getekend van een flex B.V. in Nederland.

De flex B.V. is geen aparte BV-vorm. Alle BV’s, ook die zijn opgericht vóór de inwerkingtreding van het nieuwe BV-recht, hebben te maken met de nieuwe regels.

Zo zijn de regels voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van de B.V. veranderd. Het is veel eenvoudiger geworden om de bestuurders privé aansprakelijk te stellen voor schulden van de B.V. Dit komt door de invoering van de zogenaamde “uitkeringstoets”.

Dit terwijl een B.V. vaak ook is opgericht om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen.

Deze toets moet worden uitgevoerd op het moment dat een ondernemer geld aan de BV wil onttrekken. Dit kan alleen als er voldoende geld in de onderneming aanwezig is. De onderneming mag niet in gevaar worden gebracht en de schuldeisers willen ook betaald krijgen. Om die belangen van schuldeisers veilig te stellen, moet het bestuur toetsen of de bv ook na de uitkering in staat is om de opeisbare schulden te betalen.

Op een verkeerde inschatting staat een flinke sanctie. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de tekorten (plus rente) die ontstaan door een uitkering die eigenlijk niet mogelijk was. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of behoorde te weten dat het eigenlijk niet mogelijk was, moet de uitkering terugbetalen. Daar wordt ook rente over berekend.

Meer flexibiliteit heeft dus ook gezorgd voor meer aansprakelijkheid.

Niet alle ondernemers zitten te wachten op een verhoogde aansprakelijkheid. Ik zie dan ook een ontwikkeling dat reeds lang bestaande BV’s, die voldoende reserves hebben opgebouwd, hun BV willen omzetten in een Naamloze Vennootschap, de NV. Voor de NV geldt deze uitkeringstoets namelijk niet.

Wat is er voor nodig om een BV om te zetten in een NV? Het belangrijkste is dat het geplaatst kapitaal moet worden opgehoogd naar € 45.000,-. In reeds lang bestaande ondernemingen is dit vaak door opgebouwde reserves geen probleem. Wel is voor de oprichting van een NV een bankverklaring of accountantsverklaring nodig. Net zoals vroeger bij de B.V.

Uiteraard zijn er nog meer verschillen tussen de NV en de BV. Overweegt u om uw BV om te zetten in een NV dan moet u ook naar deze verschillen kijken, voordat u tot omzetting over gaat.

Natuurlijk biedt de flex B.V. ook nieuwe kansen. Om daarvan gebruik te kunnen maken moeten de statuten van een oude B.V. wel aansluiten op het nieuwe recht.

Wilt u de mogelijkheden verkennen, laat u dan goed adviseren!