Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Er zijn verschillende manieren om het samenleven van partners te regelen. In deze tip belicht ik de verschillende samenlevingsvormen en de juridische gevolgen.

Trouwen
Bij iedereen bekend is het huwelijk. Op allerlei manieren vinden huwelijksvoltrekkingen plaats. Groots met receptie en feest of in het klein waarbij familie en vrienden achteraf worden geïnformeerd en alles wat daar tussen zit. Door het trouwen krijgen de echtgenoten een relatie met elkaar die door de wet geregeld wordt. Dit is de gemeenschap van goederen die ontstaat door het huwelijk. Wil men andere afspraken maken, dan opgenomen in de wet, dan moeten huwelijkse voorwaarden worden gemaakt. Hierin kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over het vermogen van beide partners en hoe met inkomen of een woning wordt omgegaan tijdens en na het huwelijk. Deze huwelijkse voorwaarden moeten worden gemaakt bij een notaris.

Geregistreerd partnerschap
Een andere juridische manier waarop men met elkaar kan gaan samen leven is het geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap lijkt juridisch gezien heel veel op het huwelijk. Ook voor het geregistreerd partnerschap moet men naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. En ook bij het geregistreerd partnerschap ontstaat er een wettelijke gemeenschap van goederen. Wanneer de partners een andere verdeling van vermogen en inkomen willen maken, dan moet men naar de notaris om partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Gebeurt dit niet en het geregistreerd partnerschap eindigt, dan regelt de wet net als bij een huwelijk hoe de aanwezige bezittingen en het vermogen moeten worden verdeeld.

Het belangrijkste verschil tussen een geregistreerd partnerschap en een huwelijk doet zich pas voor wanneer de partners willen scheiden. Bij een huwelijk moet de scheiding worden uitgesproken door de rechter. Dit is niet nodig bij een geregistreerd partnerschap wanneer het partnerschap eindigt, er geen kinderen zijn en beide partners het eens zijn over de wijze waarop men uit elkaar gaat.

Afschaffen geregistreerd partnerschap
Omdat het huwelijk en het geregistreerd partnerschap door diverse wetswijzigingen erg op elkaar zijn gaan lijken, wordt momenteel van diverse kanten bepleit om het geregistreerd partnerschap weer af te schaffen.

Samenlevingscontract
De laatste vorm van juridisch samenwonen, is samenwonen op basis van een samenlevingscontract. Dit komt heel veel voor. Door het samenwonen krijgen de samenwoners echter geen wettelijke relatie met elkaar, zoals bij het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Wil men toch een juridische basis geven aan de relatie en afspraken vastleggen, dan zal een samenlevingscontract moeten worden opgesteld. Deze afspraken hebben bijvoorbeeld betrekking op de verdeling van de kosten van de huishouding, het betalen de hypotheek, het gespaarde geld en ieders inbreng op het moment van samenwonen. Het opstellen van een samenlevingscontract kunnen de partners zelf doen, maar vaak vragen instanties, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst en pensioenfondsen, om een bij de notaris getekend samenlevingscontract.

Van elkaar erven
Een belangrijk verschil tussen partners met een samenlevingscontract en mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan is dat gehuwden en geregistreerde partners op basis van de wet van elkaar erven. Dit geldt niet voor samenwoners. Wanneer deze van elkaar willen erven, moet er een testament zijn om dit te regelen. Een ander belangrijk verschil is dat voor gehuwden een wettelijke alimentatie-regeling geldt, die niet geldt voor samenwonenden.

Pensioen
Zonder samenlevingscontract en een pensioenbegunstiging hebben samenwoners ook geen recht op nabestaandenpensioen, wanneer een partner overlijdt. Ook hebben zij geen recht op elkaars ouderdomspensioen dat zij tijdens de samenwoning hebben opgebouwd. Geregistreerde partners en gehuwden hebben wel wettelijke aanspraken.

Samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap
Vaak wordt gedacht dat een samenlevingscontract hetzelfde is als een geregistreerd partnerschap. Dit is dus niet juist. Bij een geregistreerd partnerschap is er, net als bij het huwelijk, wettelijk van alles geregeld; ook als de partners onderling geen afspraken hebben gemaakt. Bij een samenlevingscontract is er behalve het samenlevingscontract verder niets dat geldt.

Heeft u vragen over uw situatie of over het samenlevingscontract of het aangaan van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, komt u dan voor een vrijblijvend gesprek!