Kantoor beoordeeld door beroepsorganisatie: klant staat centraal!

Ons kantoor is voor het eerst in haar bestaan bezocht door de beroepsorganisatie voor notarissen, de KNB. Deze organisatie controleert iedere drie jaar alle notariskantoren in Nederland op kwaliteit, integriteit en de naleving van wettelijke voorschriften. Deze controle gebeurt door daarvoor opgeleide (oud)notarissen. Zij voeren gesprekken met de medewerkers van het kantoor en bestuderen diverse reeds afgeronde dossiers. Inmiddels heeft notaris mr. Jeroen Blankestijn de uitslag van het onderzoek op zijn kantoor ontvangen. Daarin wordt geconcludeerd dat “de werkzaamheden door het kantoor professioneel worden uitgevoerd met ruime aandacht voor de klant en voor kwaliteit en integriteit, waarbij de wettelijke verplichtingen worden nageleefd”.

Jeroen Blankestijn is tevreden met de uitkomsten van het rapport over zijn kantoor. Hij geeft aan dat hij wil staan voor kwaliteit, wat zich vertaalt in een persoonlijke benadering van elke cliënt. Zo wordt er voldoende tijd voor iedere cliënt gereserveerd en vindt een uitgebreide advisering op juridisch en fiscaal gebied plaats voordat een akte wordt gemaakt. Goede voorlichting vooraf is ons inziens noodzakelijk om tot een goede beslissing te komen over een testament, de huwelijkse voorwaarden of de te kiezen bedrijfsvorm. Het is goed om deze persoonlijke benadering van de klant en de zorg voor kwaliteit terug te zien in de beoordeling door de beroepsorganisatie, aldus Jeroen Blankestijn.

De Notariële Beroepsorganisatie is in 2007 gestart met de beoordeling van alle notariskantoren in Nederland. Het doel van deze onderzoeken is om de kwaliteit en integriteit van een kantoor te beoordelen en misstanden te achterhalen. Ook de naleving van de Wet  ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door het notariaat is een belangrijk aandachtspunt. Wanneer tijdens een bezoek wordt geconstateerd dat een notaris zijn zaken niet op orde heeft, worden maatregelen genomen. In het ergste geval kan een notaris uiteindelijk uit zijn ambt ontslagen worden.