Op 1 oktober om 0.00 uur heeft notaris mr. Jeroen Blankestijn tezamen met de oprichter van Allnovation B.V. zijn handtekening gezet onder de eerste Nederlandse “flex B”.V. Daarmee is de Zelhemse notaris de eerste notaris die het op 1 oktober inwerking getreden nieuwe BV-recht in de praktijk brengt.

Kijk op nieuws.nl

Flex-B.V.
Het nieuwe BV-recht maakt het voor ondernemers eenvoudiger om een B.V. op te richten. Zo hoeft een ondernemer niet langer €18.000,- in de B.V. te storten. Daarnaast zijn er voor de ondernemer meer mogelijkheden om een B.V. in te richten volgens zijn eigen wensen. Een accountants- of een bankverklaring is niet langer noodzakelijk en er kunnen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven. Daarbij kan een verschil worden gemaakt tussen aandeelhouders die zeggenschap moeten hebben en aandeelhouders die alleen moeten meedelen in de winst. Naast de invoering van deze flexibele regels, worden de regels voor de aansprakelijkheid van bestuurders aangescherpt. Deze gelden zowel voor bestuurders van alle nieuw op te richten B.V.’s als voor alle reeds bestaande B.V.’s.

Rol notaris
De rol van de notaris bij het oprichten van een B.V. is door de nieuwe regels vergroot. Nog steeds moeten de statuten van de nieuw op te richten B.V. worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte wordt vervolgens getekend door de oprichters van de B.V. en de notaris. Nu er met de nieuwe wetgeving voor de ondernemer meer mogelijk is worden, is het belangrijk dat de ondernemer zich vooraf goed laat adviseren over de statuten. Gelet op de rol van de notaris bij de oprichting, is de notaris daarom de deskundige bij uitstek om dit te doen. De afgelopen maanden is het notariaat grondig bijgeschoold over de nieuwe B.V.-regels. Ook de notaris en kandidaat-notarissen van notariskantoor Blankestijn hebben hieraan deelgenomen. Zij waren dan ook goed in staat om de aftrap van het nieuwe B.V.-recht te verrichten.