"Een onpartijdige bemiddelaar was erg fijn om te hebben"

Hoewel u vanuit uw familie en vrienden vast heel veel goed bedoelde adviezen zult krijgen, is het toch verstandig om een deskundige te vragen u bij de echtscheiding te begeleiden. Het is immers de scheiding van u en uw partner en de ervaring leert, dat iedere scheiding uniek is. Wilt u de aandacht die uw scheiding nodig heeft en verdient, dan kunt u uitstekend terecht bij een echtscheidingsnotaris. Hij is opgeleid om alle zakelijke aspecten te regelen, maar kan ook prima omgaan met emoties die spelen bij een echtscheiding. Bovendien is een notaris vanuit zijn beroep onpartijdig. Ook bij een echtscheiding zal hij zich als onpartijdig adviseur opstellen. U kunt dan ook samen van deze deskundige gebruik maken en hoeft niet allebei een adviseur of advocaat in te schakelen. Uw notaris biedt scheidingsbemiddeling.

Voordelen om een echtscheidingsnotaris uw echtscheiding te laten begeleiden zijn:

 • De notaris is onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in de gaten;
 • de notaris is er op gericht om de communicatie op gang te brengen en te houden, zodat u in de toekomst samen verder kunt;
 • de notaris is de deskundige op het gebied van het vastleggen van afspraken;
 • de notaris stelt een notariële akte op die direct uitvoerbaar is bij niet nakoming (via een deurwaarder);
 • de notaris heeft geleerd om te gaan met de vaak heftige emoties die spelen bij een echtscheiding;
 • partijen maken de afspraken in onderling overleg, wat als gevolg heeft dat deze afspraken beter worden nagekomen;
 • u maakt samen de afspraken omtrent de kinderen, zodat de kinderen niet gebruikt worden als pionnen. U blijft immers gezamenlijk ouders!
 • de notaris kan ook de verdeling voor u regelen en u adviseren bij nieuw op te stellen testamenten.

Op deze manier blijft alles in één hand.

Allereerst is er een kennismakingsgesprek waar aandacht zal worden besteed aan de achtergrond van de echtscheiding en de manier waarop je tijdens de echtscheiding met elkaar omgaat. Daarnaast zal er ruimte zijn voor emoties. Vervolgens zullen er een aantal vervolggesprekken plaatsvinden. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de te regelen zaken. Nadat op alle punten overeenstemming is bereikt, legt de notaris de afspraken vast in een notarieel convenant. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, stelt de notaris eveneens een ouderschapsplan op. Allereerst krijgen beide partners een ontwerp van dit convenant en eventueel het ouderschapsplan. Indien beide partners akkoord zijn met de inhoud van de stukken, zullen deze op het notariskantoor worden ondertekend. Vervolgens regelt de notaris een advocaat die voor de indiening van het verzoekschrift bij de Rechtbank zal zorgen. Tot slot regelt de notaris de verdeling en kan hij nieuwe testamenten opstellen. De notaris houdt daarmee de regie over de hele scheiding.

 • Wat gebeurt er met de woning? Blijft een van de partners daar wonen en moet hiervoor nog iets worden geregeld?
 • Hoe moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld en wat moet er met een hypotheek gebeuren?
 • Zijn er pensioenrechten opgebouwd en hoe moeten die worden verdeeld?
 • Indien er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld;
 • Moet er partner- en kinderalimentatie worden betaald?

De notaris zal zijn werkzaamheden in rekening brengen op basis van zijn uurtarief. Naast het voeren van de gesprekken zal de notaris tijd besteden aan het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan.

Wanneer u ook de verdeling van het huis, de wijziging van de hypotheek en nieuwe testamenten moet regelen, zullen de kosten hiervoor lager uitvallen. De notaris beschikt immers al over uw gegevens.

Op deze website vindt u nog extra informatie over een aantal onderwerpen die met echtscheiding hebben te maken en waarover wij u verder kunnen informeren.

 

Plan een gesprek in